Roma Közösségi Ház

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlési 108/2016 ( V.26. ) határozata alapján az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány üzemelteti, fenntartja és használja a 6000 Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatt található Közösségi Házat.

A Közösségi Ház üzemeltetője vallja, hogy egymás elfogadása, a romák integrációja csak komplex módszerekkel lehetséges. A Hit és Sport Alapítvány partneri viszonyt ápol minden olyan szervekkel, szervezetekkel melyek ezen törekvéseket fontosnak tartja.

Számos olyan tevékenységet, programot valósít meg amelyeknek célja a romák támogatása, az Őket érintő esetleges hátrányos megkülönböztetés megszüntetése és számukra az egyenlő hozzáférés jogának biztosítása.

Fontos feladatok:

 • a Közösségi Ház folyamatos és zökkenőmentes üzemeltetése
 • biztos anyagi források megteremtése az üzemeltetés és a romaprogramok számára
 • állagmegóvás
 • komplex programok megszervezése
 • zenetanítás
 • viselkedés tanórák
 • angol nyelv-tanítás
 • korrepetálás
 • hátrányos helyzetű fiatalok megvendégelése
 • élményprogramok ( fürdőlátogatás )
 • közösségfejlesztő és értékteremtő programok
 • roma hagyományok ápolása ( kosárfonás, cigány mesék felelevenítése, cigány tánc oktatása
 • roma kultúrértékek megőrzése )
ESZA