Roma programok

Az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány és a Kecskemét MJV Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának programjai.

Az Együttműködési Megállapodás szerint a Kecskemét város roma társadalmáért érzett felelős gondolkodás eredményeképpen mindkét szervezet határozata szerint, törvényesen és szakszerűen közös erőfeszítés keretén belül kell tevékenykedni a roma fiatalokért és családokért.

 

 1. 2014. november 21-e:

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladat, kulturális esemény:

Roma-Magyar Kulturális Fesztiválon részvétel.

A Nők a Nemzet Jövőéért Egyesület szervezésében történő fesztiválra fővédnöknek Radics Kálmán     

 ( Hit és Sport Alapítvány és a Roma Önkormányzat )elnökét kérték fel, aki el is vállalta a fővédnökséget. A rendezvényen Kovács János elnökhelyettessel részt vettek, mely feladat zsűrizésből állt. A rendezvényről beszámolt a Baon.hu, www.nokanemzetjovoeert.hu is.

 

 1. 2014. december 18-a:

Helyi önkormányzatok szociális feladatának ellátása:

75 db fenyőfát ajándékoztunk roma családoknak, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg 375-400 főt tudtunk elérni és számukra örömet szerezni.

 1. 2014. december 23-a:

Helyi önkormányzatok szociális feladatának ellátása:

25 családnak tudtunk tartós élelmiszercsomagot osztani (MMSZ segítségével), ami azt jelenti, hogy megközelítőleg 125 fő számára tudtunk étkeztetésben segíteni.

 

 1. 2014. december 27-31. között:

Helyi önkormányzatok szociális feladatának ellátása:

70 HHH családnak osztottunk szociális alapon téli tűzifát. Az RTNÖ megközelítőleg 350 főt tudott ezzel a programmal elérni.


2015. éves Programok:

 1. 2015. január 14-én:

A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladat:

A nemzetiségi közösséget megillető jogosultság érvényesítése körében:

Az RTNÖ székházában helyt adtunk az Egyenlő Bánásmód Hatóság jogi képviseletének, ezáltal is segítettük, hogy a roma társadalomban lévő visszásságokat a szervezet ki tudja vizsgálni. A partneri együttműködésről a Kecskeméti Lapok is beszámolt, így nagynyilvánosság is ismerheti azt a tényt, hogy az önkormányzatnál megtalálhatja az EBH-ot.

 

 1. 2015. január 16-a:

Együttműködési feladatok ellátásával kapcsolatos képviselői testületi döntés:

Együttműködési megállapodást köt a Roma Önkormányzat a Kecskeméti Rendőrkapitánysággal. Ezt a hírt közreadja a

- Kecskeméti Tévé

- Petőfi Népe

- Kecskeméti Lapok

- KEOL.hu

- Kecskemetihirhatar.hu

Ugyanazon a napon:

Helyi önkormányzat szociális feladatainak ellátása:

Civil szervezettel folyamatos kapcsolattartás a megalakulása óta, több alkalommal egyeztettünk a szociálisan adható eszközökről, tárgyakról.

 

Megalakul Kecskeméten a Védőháló Karitatív Egyesület, melynek alapító tagja a Roma Önkormányzat elnöke és elnökhelyettese. Ezt abból a megfontolásból tettük, hogy ezzel a karitatív egyesülettel is állandó kapcsolatban legyünk. Abból a megfontolásból, hogy a Kecskeméti romák számára az általuk kínált technikai eszközökkel mi is segíteni tudjuk őket.

 1. 2015. január 29-e:

Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:

A társadalmi felzárkózás érdekében folytatott esemény:

Találkozó: a Piarista Gimnázium épületében Hofher József atyával találkoztunk. A találkozó apropója a cigányság oktatása, különösképpen a felnőtt korúak képzése. Erről beszámolt a keol.hu is.

 1. 2015. február 5-én:

Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:

A társadalmi felzárkózás érdekében folytatott esemény:

Az RTNÖ vendégül látta Oláh Anna Budapest IX. kerület, Ferencvárosi Esélyegyenlőségi referens asszonyt. A találkozó témája a ferencvárosi programok megismerése, részbeni átültetése Kecskemétre, majd a Közösségi Ház meglátogatása volt.

 1.  2015. február 6-a:

Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:

Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok:

 

Sipos László Városüzemeltetési és Nemzetiségi Politikáért felelős tanácsnokkal, és Tóth Győzőné Kecskeméti Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. igazgatójával közösen meglátogattuk a Ferencvárosi FESZOFE Nonprofit Kft. céget.

Téma: közfoglalkoztatás keretein belül út menti fagondozás, tisztítás, fanyesés, brikettálás, üvegház ültetvény tevékenységek megismerése.

 1. 2015. február 25.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Nemzetiségi közösségek nevelése:

Együttműködési megállapodás a Belova, Belvárosi Iskola (Zrínyi Ilona) tornaterem térítésmentes használatával kapcsolatosan.

Az együttműködési megállapodás lényege, hogy minél több roma származású gyermek sportoljon, mozogjon, és ennek ez a megállapodás lehetőséget biztosít.

 1.  2015. március 10.

Társadalmi különbségek felszámolásáért, a társadalmi felzárkózás érdekében:

hoztuk meg azt az önkormányzati döntést, határozatot, hogy támogassuk a Wojtyla Barátság Központot.

Az RTNÖ vállalta, hogy negyed évente 25.000 Ft-tal támogatja a rászorulók étkeztetését, melyet a Woytila Házban koordinált körülmények között bonyolítanak le. 2 alkalom már megtörtént, mind a két esetben az önkormányzat tagjai ott voltak, s ők osztották ki az ebédet, ezáltal is érzékeltetve azt, hogy szociálisan érzékenyek.

 1. 2015. március 20.:

Érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos ügy:

Közbiztonság.

Fórum: Kecskeméti Rendőrkapitányság Járási, Közbiztonsági Egyeztető Fórumon vett részt Radics Kálmán elnök, aki felszólalásában kérte, hogy városunk ismert szegregált területein nagyobb rendőrségi jelenlét legyen, ezt a kérést a rendőrkapitány úr respektálta.

 1. 2015. március 21.:

Ifjúsági feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés:

Ifjúságnevelés, gondozás.

Kiskunhalas: Jager Kupa, első alkalommal vett részt az önkormányzat focicsapata labdarúgó tornán, és az első alkalommal rögtön I. helyezést is ért el. Ennek költségvetési vonzatát a Hit és Sport Alapítvány állta.

 1. 2015. március 23.

Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:

 

Járóka Lívia Fidesz EP volt képviselőjével találkoztunk, akivel általánosságban beszélgettünk a magyarországi cigányság problémáiról. Itt jegyezném meg, hogy ezek a találkozók azért fontosak, mert tapasztaltabb, bölcsebb, a cigányság problémáival foglalkozó szakemberekkel szükségszerű az ilyen találkozás. Jómagam, elnökként tapasztalatot, s információt gyűjtök. Ez a terület az újonnan felálló RTNÖ személyeinek új, ezért mindenféleképpen az első évet tanulási évnek fogjuk fel.

 1. 2015. március 30:

Kulturális jellegű programok:

Sportrekreáció.

Hátrányos helyzetű fiatalok a Kecskeméti Fürdőben. Az RTNÖ 140 fő számára teremtette meg azt a lehetőséget, hogy az új Kecskeméti Fürdőben eltölthessen egy napot. Az RTNÖ gondolt a 14 év alatti gyermekekre, akiknek a fürdőben egy ebéddel is kedveskedett. 

A programról beszámolt:

-       a Keol.hu

-       a kecskemetifurdo.hu

-       a kecskemetihirhatar.hu

 1. 2015. április 16:

Együttműködési feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi döntések:

Lajosmizsei Roma Önkormányzat tagjaival találkozó.

Téma: szociális temetés és egyéb jogszabályok.

 1. 2015. április 16:

Kulturális jellegű programok:

Az RTNÖ elnökhelyettese, Kovács János úr védnökként részt vett: ?Valaha madarak voltunk" c. rendezvényen. Első alkalommal támogattuk ezt a programot szépirodalmi könyvekkel.

 1. 2015. április 20.:

Nemzetiségi Önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátása:

Együttműködési feladatok ellátása.

Együttműködési megállapodást kötött az RTNÖ a KTE UFK-val. A megállapodás célja, hogy a Roma Önkormányzat felnőtt csapata minden héten legalább egyszer edzeni tudjon, a Roma Önkormányzat évente két alkalommal térítésmentesen használhassa rendezvényeire a Műkertvárosi Sportcentrumot. A jövő nagy feladata e tekintetben az, hogy ne csak a felnőttek futbalozzanak, hanem a gyermekekkel is megszerettessük a labdarúgást.

 

 1. 2015. április 23.:

Együttműködési feladatok ellátása, ifjúsági feladatok ellátása.

 

Az RTNÖ és a Kecskeméti Rendőrkapitányság közös programja volt a ?Játsszunk egy csapatban" nevű labdarúgó torna. Ez a torna a Romák Nemzetközi Világnapja alkalmából jött lére. Radics Kálmán ( Hit és Sport Alapítvány és a Roma Önkormányzat ) elnök kezdeményezte, hogy ne csak a roma gyermekek sportoljanak, hanem szélesítsük ki a kört a Kecskeméten lévő többi nemzetiség gyermekcsapatával. Így 4 nemzetiség (lengyel, roma, bolgár, német) 7 csapata vett részt.  Értelemszerűen a romákat több iskolai csapat képviselte. Erről az eseményről tudósított a

-       KTV,

-       a Kesport.hu,

-       a Keol.hu,

-       a Police.hu.

 1. 2015. április 28.:

Érdekképviselettel összefüggő feladatok:

Kiskunfélegyháza Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek látogatása. Téma: egymás megismerése, majd egyetértés abban, hogy együttműködési megállapodás megkötése szükségessé válik.

 

 1. 2015. május 4:

Szociális és társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység:

Kötelezettségvállalási szerződés megkötése a Kecskeméti Konzervgyár Kft-vel. A  Konzervgyár és az RTNÖ közötti megállapodás tartalmazza, hogy egy naptári évben négy raklap kukorica és 4 raklap borsóval támogatja a rászorulók étkeztetését a Roma Önkormányzaton keresztül. Az önkormányzat a kapott adományt névre szólóan osztja ki.

 1. 2015. május 11:

Társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás jegyében:

Woytila Barátság Központban ebéddel láttuk vendégül a rászorulókat. Együttműködési megállapodás megkötése.

 1. 2015. május 15:

Közfoglalkoztatással kapcsolatos más szervekkel való együttműködést szolgáló esemény:

(az RTNÖ és a Kecskemét Városgazdasági Kft. közös együttműködésében valósult meg a ?TESZEDD" Akció.

Az RTNÖ első alkalommal részt vett a TESZEDD akció keretén belül az országosan is meghirdetett TESZEDD Önkéntesen a Tiszta Magyarországért 2015. Országos Hulladékgyűjtő Akcióban. Az önkormányzat munkatársai közül 21 fő 2041 kg szemetet gyűjtött Kecskemét-Alsószéktó területén. A programról beszámolt

-       Kecskeméti Lapok

-       KTV

 1. 2015. május 18 (05.26., 06.02.)

Nemzetiségi érdekvédelemmel kapcsolatos ügy, esemény:

Időtlen rabszolgaság című fórum, amit a Rendőrkapitányság tartott, részt vett az RTNÖ munkatársa. A program három fórumból állt veszélyeztetett kiskorúak, nők helyzete.

 1. 2015. május 19:

Nemzetiségi érdekvédelemmel kapcsolatos ügy, esemény:

A Kecskeméti Törvényszék, Kecskeméti Járásbíróság, Munkaügyi Bíróság munkáját segítő ülnökök megbízólevelét ezen a napon átadták, köztük az RTNÖ megbízólevelét.

 1. 2015. május 19:

Együttműködési feladatok aláírásával kapcsolatos képviselő-testületi döntés:

Együttműködési megállapodás aláírása a Városgazdasági Nonprofit Kft-vel.

 1. 2015. május 19:

Együttműködési feladatok aláírásával kapcsolatos képviselő-testületi döntés:

Együttműködési megállapodás aláírása a Kiskunfélegyháza Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzattal. 

 1. 2015. május 29:

Érdekvédelemmel kapcsolatos ügy, társadalmi felzárkózás érdekében folytatott egyeztetés:

Látogatás a Kiskunfélegyházi Roma Önkormányzatnál. Látogatás kiterjedt a félegyházi roma társadalom gondjainak megismerésére és az önkormányzat munkájának ismertetése történt meg.

 1. 2015. május 30.:

A nemzetiségek kulturális autonómiájával kapcsolatos feladatok:

Gasztronómiai hagyományápolás.

Kakasfőző Fesztivál. A Roma Önkormányzatot a Hit és Sport Alapítvány látta vendégül 16 kakassal. Az együttműködés keretén belül a Hit és Sport Alapítvány és a Kecskemét Megyei Jogú Város RTNÖ közösen látta vendégül a kecskeméti roma társadalom polgárait.

 1. 2015. június 5.

A helyi önkormányzat szociális, ifjúsági feladatainak ellátása:

Műkertvárosi Sportcentrumban műfüves pályát avattak, melyen Radics Kálmán ( Hit és Sport Alapítvány és Roma Önkormányzat ) elnök, Dorogi Mihály képviselő képviselte a Roma Önkormányzatot. Hírt adott róla a keol.hu.

 1. 2015. június 7.

A helyi önkormányzat szociális, ifjúsági feladatainak ellátása:

Nagy Sportágválasztó Kecskeméti Napja. A programot képviselte Radics Kálmán elnök, Kállai István sportért felelős képviselő. 

 

 1. 2015. június 15.

Társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység, a helyi önkormányzat szociális, ifjúsági feladatainak ellátása, hagyományápolás, szervezési feladatok ellátása, nemzetiségi közösségek nevelése, civil szervezetekkel való együttműködés:

Együttműködési megállapodás a Roma Önkormányzat és az Egészséges Életmódért Hit és Sportalapítvány között.

 1. 2015. június 20.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Hagyományápolás, roma gasztronómia.

Matkópusztai Falunapok. Roma hagyományokon alapuló ételek elkészítése. A rendezvényen a Roma Önkormányzatot képviselte: Radics Kálmán elnök, Dorogi Mihály, Kállai István képviselők.

 1. 2015. június 22-26.

Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:

Ifjúsági és szociális igazgatás, nevelési, oktatási feladat:

Roma gyermekek nyaraltatása Tiszaújvárosban. A Roma Önkormányzat Tiszaújvárosban 4 napon keresztül 17 roma származású gyermeket nyaraltatott. A nyaraltatás a Hit és Sportalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás alapján valósulhatott meg.

 1. 2015. június 27.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Hagyományápolás, roma gasztronómia.

Családi Nap Kisfáiban. Étel elkészítésével járultunk hozzá a nap sikerességéhez, képviselte magát Kállai István, Dorogi Mihály képviselők, Radics Kálmán elnök. Hírt adott a keol.hu

 1. 2015. június 24-26.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Kulturális, hagyományápolással egybekötött esemény, ifjúság és közösségnevelő, fejlesztő kulturális- és sportprogram:

Roma I. Nemzetközi Sportnap. A rendezvényen 8 csapat vett részt 120 fővel. Az idő rövidsége miatt nem tudtunk külföldi partnereket invitálni a programra, mivel új önkormányzat még nem rendelkezik külföldi partnerekkel. A kapcsolatfelvétel a külföldi partnerekkel folyamatban van, és remélhetőleg jövőre külföldi partnerek is részt vesznek a találkozón. A rendezvényen részt vett Bács-Kiskun Megyei Roma Önkormányzatok által delegált, nevezett csoportok.

Jelen voltak:

-       Mélykút Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

-       Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,

-       Kecel Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

-       Soltvadkert Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,

-       Kiskunfélegyházi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

-       Kalocsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

-       Kecskemét Megyei Jogú Város RTNÖ.

 1. 2015 június 30-a

Nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:

Civil szervezetekkel való együttműködés.

Szerződéskötés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel a tekintetben, hogy a Mezeiváros és Ürgés Integrált Szociális Jellegű Városrehabilitációja című pályázat alapján.

Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza azt, hogy a Roma Önkormányzat egy helyiséggel rendelkezhet a Közösségi Házban, és egy fő koordinátort küld a roma programok lebonyolítására.

Az együttműködés lényege, hogy a társadalmi különbségeket felszámoljuk, és a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságát megerősítsük. A megállapodás azért is fontos, mert a Roma Önkormányzatnak lehetősége nyílik a Közösségi Házban kulturális, nevelési, oktatási feladatok ellátására, illetve hagyományápolásra és egyéb szervezési feladatok ellátására.

 1. 2015. augusztus 15.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Kulturális feladat, hagyományápolás, kulturális örökség fenntartása és átörökítése a fiatalabb generációnak.

Roma nemzetiségi műsor a Hírös Fesztivál keretén belül. Felléptek: Kovács János Nótások Baráti Köre, Balogh Tünde és Fényes György, az énekeseket Látó Imre és cigányzenekara kísérte. Első alkalommal szerepelt a Hírös Hét című program keretén belül nemzetiségi nap, és a Roma Önkormányzat munkássága révén sikerült a nagyérdeműnek megmutatni az előadókon keresztül az autentikus roma zenét. A programról hírt adott a hiroshetfesztival.hu.

 1. 2015 augusztus 17. Rózsa és virágkiállítás, Gasztronómiai Nap, jótékonysági program

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Gasztronómiai hagyományápolás, roma étkezési szokás bemutatása.

Kecskemét Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felkérésére e program fővédnöke Radics Kálmán Roma Önkormányzat elnöke volt. Ez a program is a Hírös Hét Fesztivál keretein belül a városháza udvarában volt megtartva. A rendezvényen jelen volt Rigóné Kiss Éva, a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke, Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Sipos László tanácsnok.

 1. 2015. szeptember 5.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Gasztronómiai hagyományápolás, roma étkezési szokás bemutatása. Alsószéktói Vigasságok nevezetű programon szerepelt az önkormányzat. A Roma Önkormányzat speciális étellel készült: borjúgulyás, mely II. helyezett lett a főzőversenyen 55 induló közül. Sikeresnek mondható az ezüstérem.

 1. 2015. szeptember 7.

Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:

Érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos ügy.

Területi együttműködés erősítése, járási szintű kerekasztal elnevezésű program.

A program szól többek közt a romákról, a hátrányos helyzetű fiatalokról. Ez a program több helyszínen, több időpontban fut, melyen képviseltette magát a Roma Önkormányzat, aktív szereplője volt a projektnek.

 1. 2015. szeptember 12.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Gasztronómiai hagyományápolás, roma étkezési szokás bemutatása.

Kadafalvai Napok. A Roma Önkormányzat a Kadafalvai Napon első alkalommal szerepelt, és pacalpörköltet készített és vendégelte meg a jelenlévőket.

Fontosnak tartjuk az ősök által ránk hagyott roma gasztronómiai ismeretet, és ezeken a bizonyos településrész napokon minden lehetőséget megragadunk, hogy felelevenítsük ezen főzési tudományokat. Így magyarok és romák egyaránt megízlelhették a romák által elkészített ételt.

 1. 2015. szeptember 30.

Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladat, társadalmi különbségek felszámolása, társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység:

Türr István Képző és Kutató Intézet ?Aktívan a munkáért" című projekt konferenciáján való részvétel.

 1. 2015. október 2.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Hagyományápolás, az adott település történelmi múltjával kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Haza védelmében elesett cigány katonák emlékét őrző emléktábla avatása Kiskunhalason. Az önkormányzatot képviselte, Radics Kálmán elnök, Kállai István képviselő. A táblát felavatta: Bányai Gábor országgyűlési képviselő, és Rausch Sándor megyei közgyűlés alelnöke. A rendezvényről beszámolt a Kiskunhalas TV.

Nemzetiségi szervezetekkel való együttműködés:

Ezen a napon kötöttük meg az Együttműködési megállapodást Kiskunhalas, Mélykút, Kalocsa, Soltvadkert Város Nemzetiségi Önkormányzataival.

 1. 2015. október 10.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Nemzetiségi közösségek nevelése, oktatási feltételeinek bővítése, nevelés, oktatás:

Őszváró Találkozó a Roma Önkormányzat tagjaival és vendégeivel. Az esemény a Demokrácia Világnapja alkalmából lett kigondolva. Fontosnak tartjuk, hogy a roma gyermekek és szüleik valamelyest ismeretet kapjanak arról, hogy egy-egy politikai döntés miként születik meg, és éri el az érintett személyeket. A programra minden politikai párt egy-egy képviselőjét meghívtuk. A rendezvényről hírt adott a Keol.hu, Kecskemetitv.hu, KTV.

A jelenléti ív szerint 70 személy vett részt az eseményen.

 1. 2015. október 17.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Kulturális, hagyományápolással egybekötött esemény, ifjúság és közösségnevelő, fejlesztő kulturális- és sportprogram.

Kecskeméti I. Roma Labdarúgó Torna. Ezen a tornán Bács-megye Roma Önkormányzat csapatai vettek részt. Mélykút, Kalocsa, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Soltvadkert, Kecel és Kecskemét labdarúgó csapatai. A rendezvényről beszámolt: KTV, Hiros.hu, Keol.hu, Halasihir.hu, Kecskemetihir.hu.

Ezen települések roma önkormányzataival állandó, élő kapcsolatot alakítottunk ki, mely során elfogadták invitálásunkat, és másodízben Kecskemétre jöttek sportolni. A nap a sportolás jegyében telt el, de sort kerítettünk a romák által legfontosabbnak tartott kérdéskörök megvitatására is.

 1. 2015. október 24. Hangszerbemutató zenéléssel egybekötve.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Hagyományápolás, kulturális program:

A napon a zenészek bemutatták hangszereiket, a programon csoportosan is játszottak és külön-külön megmutatták egyéni szakmai tudásukat.  A program sikerét az mutatja, hogy 100 fő jelent meg a programon.

A Közösségi Házban (október 1. Zene Világnapja) tartandó program alkalmával roma zenészek bemutatták zenei eszközüket és ezáltal a gyermekekhez közel vitték hangszereiket. A hagyományápolás jegyében zenéltek is. A repertoárban szerepelt operett, komoly- és könnyűzene, és az elmaradhatatlan cigányzene. A rendezvényről beszámolt: Keol.hu, Híros.hu, KTV, Petőfi Népe, Gong Rádió.

 1. 2015. október 25. Kulturális Program.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Hagyományápolás, kulturális feladatkör.

Kecskemét MJV RTNÖ fontosnak tartja a kulturális önazonosságot, ezért a nevezések leadásával is biztosítani szeretné, hogy Kecskeméten lévő Roma fiatalok megmutathassák tudásukat különböző kulturális kategóriákban. 

I.                    Roma Ki mit tud, Jánoshalma, Művelődési Ház:

A Kecskemét MJV RTNÖ két fő nevezését adta le. Korpácsi Attila Bálint próza- és versmondás kategóriájában, míg Radics Tamás zenés-éneklés kategóriában indult. Korpácsi Attila Bálint második helyezett lett, míg Radics Tamás első. Erről beszámolt a Keol.hu. és a Gong Rádió.

 

 

 1.  2015. november 2. Rászorultak étkeztetése

Társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység.

A Wojtyla Barátság Központtal megkötött együttműködési megállapodás alapján étkeztetési alapanyagokkal járulunk hozzá, hogy a rászorult személyek térítésmentesen étkezhessenek a fent megjelölt szervezet konyháján. Az önkormányzat ezzel is hozzájárul a minél hamarabbi polgártársaink társadalmi felzárkóztatásához.

 1. 2015. november 10. Miskolc

Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:

A nemzetiségi közösségek megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos ügy. A különbségek felszámolása, társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység.

Komplex telepprogramban folyó közösség és képességfejlesztő programok záró konferenciája.

 1. 2015. november 14. Toleranciával kapcsolatos tudnivalók.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Nevelési, oktatási feladat.

Az eseményen 83 fő vett részt.

A rendezvényről beszámolt a KTV. Fontosnak tartja a Roma Önkormányzat a toleráns viselkedést és e gondolkodásmód minél szélesebb elterjesztését, hogy a többségi társadalom és mellette a kisebbségi társadalom is tolerálják másságukat.

 1. 2015. november 17. Budapest, Esélyegyenlőségi Programok Záró Konferenciája magyar-norvég program záróeseménye

Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:

A nemzetiségi közösségek megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos ügy. A különbségek felszámolása, társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység.

 1. 2015. november 28. Labdarúgás Napja.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Hagyományápolás, nemzetiségi közösségeknek a sporton keresztül történő összetartozásának erősítése. A Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Egyesülettel történő együttműködési megállapodás alapján a Mezeiváros és Ürgés Európa Uniós Programján belül az un. célterületen élők számára (november 25-e a Magyar Labdarúgás Napja) sportfoglalkozást tartunk az erre kialakított sportpályán, melyet az Európa Uniós Projekten belül alakítottak ki. A program célja: erősíteni az összetartozás tényét, az egészséges életre való nevelést. 66 fő vett részt az eseményen.

A rendezvényről beszámolt a KEOL.hu

 1. 2015. december 5. ?Sütőtanoda"

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Kultúra, hagyományápolás, gasztronómiai nap.

 1. 2015. december 8. Dunaújváros

Nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:

A nemzetiségi közösségek megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos ügy. A különbségek felszámolása, társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység.

Sipos László nemzetiségért felelős tanácsnok úrral és Kovács János elnökhelyettes úrral megismertük Dunaújvárosban a Roma Önkormányzat működését az általuk létrehozott nonprofit kft. tevékenységét.

 1. 2015. december 12. Ünnepi készülődés I.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Kultúra, hagyományápolás, gasztronómiai nap.

Az adventi várakozás közepette ajándék készítéssel egybekötött ehető -mézes kalács, habcsók - karácsonyi díszek elkészítése a Közösségi Házban. 54 fő vett részt a készülődésen.

 1. 2015. december 19. Ünnepi készülődés II.

Nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

Kultúra, hagyományápolás, gasztronómiai nap.

Ajándékkészítés, fenyőfára akasztható különböző formájú díszek elkészítése gyermekekkel a Közösségi Házban.

 1.  2015. december 23. Ünnepek közeledtével kapcsolatos szociális ételosztás rászorultak részére.

 Szociális és társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység:

A Kecskemét MJV RTNÖ 6000 Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatt található Közösségi Házban az ünnepek közeledtével, a rászorultak részére ételosztást hajtott végre abból a meggondolásból, hogy az állás nélkül lévőknek, nincsteleneknek, mélyszegénységben élők és rászorulók számára egy-egy tányér meleg étellel kedveskedjen. 250 adag ételt osztottunk ki a megjelentek számára.

 1. 2015. november-december:

Szociális és társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység:

A Kecskeméti Konzervgyár Kft-vel kötött kötelezettségvállalási szerződés alapján borsó és kukorica konzervet osztunk szét a rászorulók számára.

Ez összesen 13.940 db konzerv. 279 családdal, közel 1700 főt értünk el és kapott borsó és kukorica konzervet.

December 6-a Mikulás alkalmával 320 gyerek, ami azt jelenti, hogy 1920 roma származású kecskeméti lakost értünk el.2016. év:

60. 2016. január 20.: Szociális feladat: Wojtila-Ház étekeztetési programjának 25.000 Ft-tal történő támogatás. Az eseménykor vendégül láttuk a rászoruló Kecskeméti lakosokat meleg étellel. Az eseményről beszámolt a www.wojtila.hu internetes portál.

61.2016. január 27.: Holokauszt emlékműsor a Közösségi Házban: Kulturális feladat: a roma önkormányzat műsorral emlékezett a Auschwitz és Birkenau táborok felszabadításának 71.évfordulójáról. Az eseményről hírt adott: a hiros.hu, a keol.hu, a Kecskeméti TV, tbn.hu és a Petőfi Népe. A emlékműsoron 75 fő vett részt.

62. Magyar Kultúra Napja: Kulturális esemény: résztvevők: 36 fő, a hírt adó portál a keol.hu volt.

63. 2016. február 12.: kulturális feladat: Farsang. Résztvevők: 91 fő. A Petőfi Népe számolt be a programról.

ESZA